Om de overkoepelende zaken te regelen binnen de vereniging zijn er een aantal bestuursleden aangesteld. Hieronder is terug te vinden welke bestuursleden er zijn en waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Voorzitter: Tanja van der Sman

Penningmeester: Carla de Vrind

Algemeen bestuurslid: Rob Hartog

Algemeen bestuurslid: Gerard van Dijk