Bedragen per (teams)lid per jaar

C – Jeugd (13 – 14 jaar)€ 209,50
D – Jeugd (11 – 12 jaar)€ 196,00
E – Jeugd (09 – 10 jaar)€ 162,00
F – Jeugd (07 – 08 jaar)€ 128,50
Dames midweeks€ 227,50
Niet spelend lid€ 60,50
Bank ING bank rekeningnummer NL85 INGB 0000 260390

Je dient het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Graag zien wij het aanmeldingsformulier, samen met een recente pasfoto retour. Bij aanmelding van een minderjarig lid dient de ouder en/of verzorger mede te ondertekenen.

Het contributiebedrag kan worden overgemaakt op de volgende rekening:
NL85 INGB 0000 260390 t.n.v. RHV de Meeuwen o.v.v. voor- en achternaam lid en het team waarin gespeeld wordt.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, vóór 1 mei van enig jaar te geschieden bij het secretariaat.