Sinds 2017 is Rob Hartog aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Mocht er binnen de vereniging onverhoopt iets voorkomen waarover je als lid, ouder of vrijwilliger in gesprek wilt gaan, kan dit via onze vertrouwenscontactpersoon.

Neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon via vp(@)rhvdemeeuwen.nl.

Protocol vertrouwenscontactpersoon RHV De Meeuwen
Gedragsregels seksuele intimidatie
Aannamebeleid vrijwilligers