Wil je lid worden? Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen. Een andere optie zou zijn door het Aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen. Heb je vragen, neem dan contact op met het secretariaat.


  JaNee


  JaNee  JaNee


  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder die van rechtsbijstand verbonden aan de inning van nog verschuldigde contributie enz. komen te mijnen laste. Van de overige bepalingen op bijgaand schrijven heb ik kennisgenomen. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan vóór 01 mei van elk jaar via info@rhvdemeeuwen.nl

  Ik verklaar hierbij deze bepalingen te zullen nakomen en mij te houden aan de statuten en het huishoudelijk regelement van de vereniging.
  JaNee