Privacyverklaring handbalvereniging RHV De Meeuwen

Dit is een privacyverklaring van Rotterdamse Handbal Vereniging de Meeuwen, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342299. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) de website bezoekt
(b) via het contactformulier contact met ons opneemt
1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a)  naam
(b)  adres
(c)  postcode
(d)  woonplaats
(e)  geboortedatum
(f)  geslacht
(g)  e-mailadres
(h)  telefoonnummer
1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om :
(a)  nieuwsbrieven te sturen
(b) contact met u op te nemen of te onderhouden
(c)  de dienstverlening te verbeteren
(d)  de website te optimaliseren

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1  U kunt contact opnemen met de secretaris van de vereniging (secretaris@rhvdemeeuwen.nl) voor:
(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door een gelieerde organisatie of de nationalen sportbond

3 BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4 DERDEN
4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a)  gelieerde organisaties
(b)  de nationale sportbond Deze derden gebruiken de gegevens voor: het beoordelen van de soort lidmaatschap en de daaraan gekoppelde contributie en het indelen in de competitie die door de bond wordt vastgesteld.
4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5 BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht

6 WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

pdfKlik op deze link voor een printversie van de Privacyverklaring342.52 KB

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.